Thanh lý quầy lễ tân 2m xanh đen phối trắng

2.800.000