Thanh lý quầy lễ tân 1m6 xanh đen phối trắng

3.200.000