Quầy lễ tân giá rẻ

Hiển thị 1–160 của 234 kết quả

-14%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.000.000₫.
-17%
Giá gốc là: 12.000.000₫.Giá hiện tại là: 10.000.000₫.
-13%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.200.000₫.
-8%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.700.000₫.
-25%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-5%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
-17%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
-17%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
-8%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.
-10%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 9.000.000₫.
-25%
Giá gốc là: 12.000.000₫.Giá hiện tại là: 9.000.000₫.
-25%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
-24%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
-20%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
-23%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.850.000₫.
-22%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-33%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
-15%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
-18%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
-23%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.100.000₫.
-20%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
-25%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-17%
Giá gốc là: 3.600.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-28%
Giá gốc là: 3.200.000₫.Giá hiện tại là: 2.300.000₫.
-20%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-17%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
-45%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-20%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
-17%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
-36%
Giá gốc là: 15.000.000₫.Giá hiện tại là: 9.600.000₫.
-17%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.900.000₫.
-13%
Giá gốc là: 3.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.600.000₫.
-20%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
-37%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.200.000₫.
-33%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-11%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
-21%
Giá gốc là: 9.900.000₫.Giá hiện tại là: 7.800.000₫.
-22%
Giá gốc là: 9.000.000₫.Giá hiện tại là: 7.000.000₫.
-19%
Giá gốc là: 3.600.000₫.Giá hiện tại là: 2.900.000₫.
-29%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-19%
Giá gốc là: 3.600.000₫.Giá hiện tại là: 2.900.000₫.
-38%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
-6%
Giá gốc là: 8.000.000₫.Giá hiện tại là: 7.500.000₫.
-34%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.300.000₫.
-29%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-36%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-22%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-22%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-29%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
-40%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-31%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
-21%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.
-6%
Giá gốc là: 8.000.000₫.Giá hiện tại là: 7.500.000₫.
-16%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-14%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.000.000₫.
-14%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.000.000₫.
-11%
Giá gốc là: 9.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.000.000₫.
-22%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-21%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.
-17%
Giá gốc là: 9.000.000₫.Giá hiện tại là: 7.500.000₫.
-15%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
-17%
Giá gốc là: 3.600.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-29%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-22%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-22%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-40%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-11%
Giá gốc là: 9.600.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
-30%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-9%
Giá gốc là: 4.600.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-31%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
-16%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-20%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
-24%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-20%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
-16%
Giá gốc là: 3.800.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-22%
Giá gốc là: 3.600.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
-14%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.000.000₫.
-24%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-21%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.
-24%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-24%
Giá gốc là: 4.200.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-14%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-22%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-17%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.900.000₫.
-33%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-12%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.300.000₫.
-18%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
-14%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-14%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.300.000₫.
-16%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.800.000₫.
-29%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.500.000₫.
-33%
Giá gốc là: 3.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.000.000₫.
-29%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.500.000₫.
-25%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.
-29%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.900.000₫.
-25%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-29%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.500.000₫.
-43%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.000.000₫.
-23%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.850.000₫.
-29%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.500.000₫.
-34%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.950.000₫.
-40%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-23%
Giá gốc là: 11.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
-16%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-17%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.160.000₫.
-29%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
-36%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-14%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.000.000₫.
-30%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-15%
Giá gốc là: 8.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.800.000₫.
-27%
Giá gốc là: 4.400.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-19%
Giá gốc là: 10.500.000₫.Giá hiện tại là: 8.500.000₫.
-14%
Giá gốc là: 11.000.000₫.Giá hiện tại là: 9.500.000₫.
-20%
Giá gốc là: 8.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.400.000₫.
-17%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
-17%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
-16%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.950.000₫.
-29%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-20%
Giá gốc là: 6.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.200.000₫.
-20%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.
-24%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.200.000₫.
-5%
Giá gốc là: 10.000.000₫.Giá hiện tại là: 9.500.000₫.
-13%
Giá gốc là: 3.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.600.000₫.
-12%
Giá gốc là: 2.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.200.000₫.
-17%
Giá gốc là: 2.600.000₫.Giá hiện tại là: 2.150.000₫.
-24%
Giá gốc là: 2.880.000₫.Giá hiện tại là: 2.200.000₫.
-22%
Giá gốc là: 3.600.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
-25%
Giá gốc là: 2.200.000₫.Giá hiện tại là: 1.650.000₫.
-48%
Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.850.000₫.
-34%
Giá gốc là: 8.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.600.000₫.
-37%
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.200.000₫.
-18%
Giá gốc là: 5.600.000₫.Giá hiện tại là: 4.600.000₫.
-55%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 1.800.000₫.
-29%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-23%
Giá gốc là: 15.000.000₫.Giá hiện tại là: 11.500.000₫.
-36%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-30%
Giá gốc là: 5.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.500.000₫.
-20%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-29%
Giá gốc là: 2.800.000₫.Giá hiện tại là: 2.000.000₫.
-29%
Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.200.000₫.
-25%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-50%
Giá gốc là: 2.000.000₫.Giá hiện tại là: 1.000.000₫.
-25%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫.
-7%
Giá gốc là: 3.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.
-41%
Giá gốc là: 4.400.000₫.Giá hiện tại là: 2.600.000₫.
-15%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 3.400.000₫.
-8%
Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.500.000₫.

Quầy lễ tân đẹp giá rẻ tại TP.HCM, cung cấp các sản phẩm bàn quầy với mức giá tốt nhất, nhận lắp ráp quầy theo yêu cầu của khách hàng, Kho Hàng Thanh Lý chuyên mua bán quầy giá rẻ, nơi cung cấp quầy tủ kệ giá rẻ nhất khu vực, chất lượng đảm bảo, BH 12 tháng. Ngoài ra chúng tôi còn nhận thiết kế và thi công quầy lễ tân, quầy bar, quầy thu ngân, quầy pha chế, theo yêu cầu, chỉ cần khách hàng đưa ra yêu cầu về kích thước và mẫu mã, chỉ cần 2 ngày để chúng tôi thiết kế bản vẽ 3D và hoàn thiện sản phẩm. Nếu quý khách đang có nhu cầu về quầy lễ tân giá rẻ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0355 407 806 để được hỗ trợ và tư vấn báo giá cụ thể.

Thiết kế và thi công quầy lễ tân đẹp, giá rẻ tại TP.HCM
Thiết kế và thi công quầy lễ tân đẹp, giá rẻ tại TP.HCM

Bảng giá thi công quầy lễ tân theo yêu cầu

Quầy lễ tân đa dạng mẫu và kích thước, thế nên muốn thiết kế một chiếc quầy lễ tân phù hợp với không gian lễ tân của mình đòi hỏi khách hàng phải tìm được các mẫu mã phù hợp và thông số chính xác, Kho Hàng Thanh Lý hỗ trợ quý khách đo đạc và tư vấn tận nơi, thiết kế bản vẽ 3D miễn phí. Quý khách tham khảo qua bảng báo giá tham khảo lắp ráp quầy lễ tân tại Kho Hàng Thanh Lý chúng tôi.

Quy cách Đơn vị tính Đơn giá
Quầy chữ L đơn giản (có 1 hộc tủ) Mét dài 2.400.000đ
Quầy thẳng (có 1 hộc tủ) Mét dài 2.200.000đ
Quầy nẹp gỗ (có 1 hộc tủ) Mét dài 2.800.000đ
Quầy bo cong (có 1 hộc tủ) Mét dài 3.000.000đ

Lưu ý: Chúng tôi sẽ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng từ màu sắc đến họa tiết hoa văn trang trí, giá sản phẩm có thể thay đổi lên hoặc xuống theo yêu cầu của khách. Mức giá trên chưa bao gồm những vật tư liên quan khác theo yêu cầu như: kính, mica, alu, đèn LED và chi phí sơn…

Lắp ráp quầy bar, quầy thu ngân, quầy lễ tân, quầy pha chế theo yêu cầu
Lắp ráp quầy bar, quầy thu ngân, quầy lễ tân, quầy pha chế theo yêu cầu

Chúng tôi cung cấp những loại quầy thanh lý nào?

Chúng tôi cung cấp đầy đủ mẫu mã và chất liệu quầy pha chế, quầy các loại hiện nay, ngoài ra với kho xưởng rộng rãi cùng máy móc hiện đại, chúng tôi nhận đóng mới quầy giá rẻ theo yêu cầu của khách hàng. Những sản phẩm bàn quầy của chúng tôi bao gồm:

Quầy lễ tân: Những sản phẩm quầy tiếp tân cho văn phòng, nhà hàng hay khách sạn, quán Karaoke. Quầy có đủ màu sắc, kích thước và chất liệu để khách hàng thoải mái lựa chọn.

Quầy thu ngân: Bàn quầy thu ngân cho các nhà hàng khách sạn, quán ăn, quán nhậu hay quán cafe. Sản phẩm có nhiều mẫu mã quầy lắp ráp sẵn thanh lý với mức giá vô cùng rẻ.

Quầy bán vé: Là những loại quầy bán vé cho các rạp chiếu phim, bán vé máy bay, bán vé tour du lịch… Nhận in logo công ty lên quầy.

Quầy pha chế: Chúng tôi có những sản phẩm quầy pha chế cho quán cafe, pha chế quán bar, quán trà sữa… với nhiều kích thước và mẫu mã hiện đại.

Và còn nhiều sản phẩm bàn quầy khác như: Quầy Spa, quầy Bar quán nhậu, quầy đón khách… số lượng lớn cho khách hàng thoải mái lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.

Tại sao bạn nên chọn quầy lễ tân của chúng tôi?

Sở hữu mẫu bàn quầy tiếp tân đẹp là điều mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng mong muốn. Trong đó, việc lựa chọn đơn vị uy tín cung cấp quầy lễ tân có vai trò rất quan trọng. Dưới đây là lý do sản phẩm tại Kho Hàng Thanh Lý chinh phục được cả những vị khách khó tính:

Chất liệu tốt

Các thiết kế của Kho Hàng Thanh Lý được làm từ gỗ công nghiệp MDF lõi xanh cao cấp. Chất liệu có qua kiểm định đạt chuẩn trước khi đưa vào sản xuất. Quầy lễ tân gỗ công nghiệp MDF có khả năng chịu lực tốt, độ bền cao, khả năng chống ẩm, chống mối mọt vượt trội. Nhờ đó mà độ bền của sản phẩm cũng được đánh giá cao.

Mẫu mã đa dạng

Kho Hàng Thanh Lý sở hữu kho hàng mẫu thiết kế vô cùng đa dạng phong cách và kiểu dáng khác nhau như quầy lễ tân mini, mẫu quầy lễ tân chữ L, quầy lễ tân chữ i,… với đa dạng kích thước.

Bạn có thể thoải mái lựa chọn quầy văn phòng đẹp, quần lễ tân công ty hay quầy lễ tân khách sạn đẹp mà không mất quá nhiều thời gian. Bên cạnh đó, Kho Hàng Thanh Lý cung cấp dịch vụ thiết kế quầy lễ tân theo yêu cầu nên nhu cầu thay đổi kích thước, màu sắc, điều chỉnh thiết kế như ý muốn sẽ được áp ứng trọn vẹn.

Màu sắc phong phú

Vì được làm từ chất liệu gỗ công nghiệp nên bề mặt có khả năng bám sơn tốt. Nhờ đó, mà các mẫu quần lễ tân đẹp hiện đại cũng sở hữu bảng màu phong phú sinh động, lạ mắt.

Đó là yếu tố quan trọng quyết định đến thẩm mỹ, tạo cá tính độc đáo cho từng không gian nội thất khác nhau. Ví dụ quầy spa thường thiên về các gam màu pastel nhẹ nhàng, tươi mới. Quầy khách sạn thiên về gam màu sang trọng, đẳng cấp.

Sản xuất giá xưởng

Đội ngũ thợ giỏi ứng dụng công nghệ tiên tiến và sản xuất đã tạo ra những mẫu quầy lễ tần đẹp không tì vết, chất lượng vượt trội. Với quy trình khép kín, nội thất đi từ xưởng tới trực tiếp tay khách hàng mà không qua bất kỳ khâu trung gian nào giúp người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm đúng với giá trị của nó.

Dịch vụ chuyên nghiệp

Khi lựa chọn quần lễ tân đẹp tại Kho Hàng Thanh Lý, khách hàng sẽ được hỗ trợ nhiệt tình bởi đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm. Các khâu làm việc một cách chuyên nghiệp đảm bảo mang lại trải nghiệm mua sắm hoàn hảo nhất cho khách hàng từ khâu chăm sóc trước bán đến sau bán.

Để sở hữu một chiếc quầy lễ tân chất lượng cao với mức giá tốt nhất, quý khách hãy liên hệ với Kho Hàng Thanh Lý qua HOTLINE: 0355 407 806 để được hỗ trợ và tư vấn báo giá cụ thể.