Quầy thu ngân 1m trắng vân gỗ có hộp kính

3.000.000