Quầy lễ tân văn phòng 2m2 xanh ốp trắng

5.700.000