Combo quầy lễ tân tủ trưng bày vàng trắng

4.200.000