Tủ kính trưng bày thấp 1m2 thanh lý giá rẻ

2.200.000