Kệ trưng bày khung sắt

Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 2.800.000₫.