Tủ kính trưng bày 1m2 x 1m2 giá rẻ

Giá gốc là: 3.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.400.000₫.