Sofa đơn cafe bọc vải màu xanh

Giá gốc là: 400.000₫.Giá hiện tại là: 250.000₫.