Tủ kính trưng bày phụ kiện điện thoại 1m8 x 2m

Giá gốc là: 6.000.000₫.Giá hiện tại là: 4.600.000₫.