Quầy lễ tân văn phòng đơn giản hiện đại

3.000.000