Quầy lễ tân thẳng 2m2 viền đỏ giá rẻ

Giá gốc là: 5.600.000₫.Giá hiện tại là: 4.800.000₫.