Quầy lễ tân khách sạn 2m x 2m giá rẻ

Giá gốc là: 8.000.000₫.Giá hiện tại là: 6.000.000₫.